Få leveret dine varer gratis med varetur  ved køb for min 200 kr (vi leverer ikke når vi har ferie). BESTIL SENEST Kl 6 om morgenen dagen for varetur, for garanti at få leveret varer på den pågældende varetur. Bestilles senere end kl 6, kan det ikke garanteres at varen leveres samme dag, men leveres i stedet ved næste varetur. 

Vi kører varetur:

* Hver onsdag i nærområdet

* 1 x mdr. på Amager (Stort set altid 1. eller 2. mandag i måneden. (næsten altid mandage. Dog kan der grundet ferier eller andet, køres en anden ugedag)

* 1 x mdr i Slagelse og omegn. Stort set altid 1. fredag i mdr.

HUSK bestilling senest kl 6 dagen for varetur, for at være sikker på at få varer med på varetur. Varer bestilt senere end kl 6, tages med samme dag hvis muligt. Ellers kommer de med ved næste varetur.

Bor du udenfor varetursområdet, og ønsker levering, tager vi 5 kr pr. kørt km. Fri fragt for køb for min 4500 kr inkl moms (kun Sjælland)

Vareturskort for nærområdet. Køres hver onsdag, på nær når vi holder ferie.

OBS!! Sommerferie fra d. 27/6-14/7 begge dage inkl. Så der køres IKKE varetur onsdag d. 3/7 + 10/7

Vareturskort for Amager. Der køres 1 x mdr. Bemærk!! Der skal være mulighed for at sætte varer i tørvejr. Ellers sættes det på eget ansvar.

Næste leveringsdatoer: 

3/6-24

24/6-24

22/7-24

12/8-24

2/9-24

7/10-24

4/11-24

2/12-24

Vareturskort for Slagelse og omegn. Der køres 1 x mdr. Bemærk!! Der skal være mulighed for at sætte varer i tørvejr. Ellers sættes det på eget ansvar.

Næste leveringsdatoer:

14/6-24

19/7-24

9/8-24

6/9-24

4/10-24

1/11-24

6/12-24